Znovuposvěcení kříže a požehnání opraveného náměstí - ohlédnutí

11.10.2013 22:30

    Dne 29. září byl na bouzovském náměstí od brzkých ranních hodin na nedělní ráno neobvyklý ruch. Děvčata nosila krásné květinové vazby, hasiči přiváželi lavičky, chystalo se ozvučení, snášely se ze školy zapůjčené židličky, z obce den předem přichystané stoly a stolky a nakonec i vzácné liturgické předměty. Ten den měla totiž proběhnout na tomto náměstí ojedinělá slavnost. Na bouzovské hody měl být slavnostně posvěcen opravený kříž a požehnáno nové náměstí. V devět hodin přijela dechová hudba pana Sirotňáka z Olomouce a před mší svatou, která měla začít o půl desáté, zanotovala několik lidových písní. Během bohoslužby se starala vedle místní scholy o hudební doprovod. Slavnost započala liturgickým průvodem, v kterém byly slavnostně neseny prapory obce a místního sboru dobrovolných hasičů. O velmi milé překvapení se postaralo místní myslivecké sdružení, které liturgický průvod doprovodilo slavnostním troubením na lesní rohy a během bohoslužby zatroubili halali. Za to jim patří upřímné díky. Celé slavnosti přálo krásné slunečně-podzimní počasí. V hojné míře dorazili zástupci všech místních spolků a sdružení i s hosty přespolními jako např. Přátelé hradu Bouzova (SACB) a další. Na závěr slavnosti místní duchovní správce P. Metoděj Hofman OT poděkoval panu starostovi Zdeňku Foltýnovi za nemalou energii, kterou musel této rozsáhlé rekonstrukci věnovat a jako malý dárek mu před přítomnými občany předal květinový dar.


Na samý závěr, po slavnostním požehnání a Svatováclavském chorálu, zahrála kapela pana Sirotňáka opět několik lidových písní, za jejichž zvuku se občané pomalu rozcházeli do svých domovů k nedělnímu obědu.


Dovolte mi na tomto místě poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na důstojném průběhu celé slavnosti a třeba i malým způsobem k ní přispěli. Svědčí to o tom, že nejsme mrtvou obcí, ale živým společenstvím schopným společně něco udělat a vytvořit!!


Bc. Lubomír Macek FamOT
(fotografie ze slavnosti naleznete na farním facebooku
https://www.facebook.com/FarnostBouzov)