ZNOVUPOSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA SV. JANA KŘTITELE V LUKÉ 10. srpna 2013

06.08.2013 12:25

 ZNOVUPOSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA  SV. JANA KŘTITELE V LUKÉ  10. srpna 2013 Sestry a bratři v Kristu,

 

po mnoha měsících společného úsilí si Vás dovoluji pozvat k účasti na vzácné slavnosti,

které se uskuteční v sobotu 10. srpna 2013 od 11:00 hodin.

 

ZNOVUPOSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA

SV. JANA KŘTITELE V LUKÉ,

 

Slavnostní liturgii bude předsedat

J. Exc. Mons. Jan Bosco Graubner,

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.