Farní poutník - Výstup na Kosíř – na hanácký Mont Blanc / Véšlap na Kosiř - na névětši krtičenec na Hané

26.02.2012 15:54

Výstup na Kosíř – na hanácký Mont Blanc

 

                Páteční ráno dne 30.12. 2011 nevypadalo zrovna příznivě. Vál vítr a do jemného deště sem tam padaly vločky sněhu. Obloha byla zatažená a neslibovala žádné zlepšení. Bylo ráno 8:45 a k nádraží se pomalu začaly přibližovat postavy s batohy, zahalené do zimních bund a čepic. Byli to nadšenci z Náměště na Hané a Loučan, kteří chtěli pokořit v tento den hanácký Mont Blanc.

                V den Svátku Svaté rodiny tak vyšli do přírody nejen dospělí, ale i mladé rodiny s dětmi. Lokálka přijela pár minut po deváté a my všichni nastoupili a nechali se dovézt do Slatinic, odkud jsme se po krátké motlitbě a požehnání našeho Otce Norberta směle dali na pochod. Věkově různorodá skupina nadšenců lehce zvládla trasu přes Slatinice a po žluté stezce stoupala směle k vrcholu zalesněným úpatím Velkého Kosíře. Vstoupili jsme do lesa, vítr a déšť náhle ustal. Několikrát po trase jsme „rozložili výškový tábor,“ abychom si vyměnili tekuté vzorky svých produktů a srovnali tak tempo dospělých a dětí. Pro většinu účastníků byl tento výstup premiérou, a i když jsme neměli žádného horského průvodce, šťastně jsme dorazili na vrchol Velkého Kosíře.

                A jaké překvapení nás čekalo? Obloha se vyjasnila, najednou byla modrá a po špatném počasí ani vidu. Sluníčko nám přálo a zpříjemnilo tak opékání špekáčků. Hanácký Mont Blanc je pravděpodobně turistickou křižovatkou, protože jsme se tam setkali ještě s dalšími skupinami a někteří se svými dávnými známými. Motlitba vedená Otcem Norbertem a zpěv koledy „Narodil se Kristus Pán“ důstojně zakončily náš pobyt na vrcholu Kosíře. Při sestupu z vrcholu jsme se šli podívat a vzdát hold k soše Panny Marie, která je umístěna v pěkném prostředí lesa nad vískou Čechy pod Kosířem. Po té jsme se odebrali směrem k domovům. Prošli jsme obce Lhota pod Kosířem, Kníničky, Ludéřov, Střížov až do cílové Náměště na Hané.

                Přes počáteční nepřízeň počasí se výlet náměšťských farníků podařil. Rozcházeli jsme se do svých domovů s dobrým pocitem a dobrou náladou, že jsme dali základ nové tradici.

 

....................................................................................................................................................................................................

 

Véšlap na Kosiř - na névětši krtičenec na Hané

 

                To páteční ráno 30. prosenca roko 2011 nevepadalo zrovna přívětivě. Větr fičel a do jemnyho dišťéčka sem tam se vlódile vločke sniho. Nebe belo zataženy a neslebovalo žádny zlepšeni. Belo ráno před devátó a k nádraží se pomalo začale přibležovat postave s batohama, zahaleny do zemních bund a čepic. Bele to nadšenci z Náměšťa a Lóčan, keři chtěle pokořet v tento deň hanácké Mont Blanc.

                V deň Svátko Svaté rodine si tak vešle do přírode né jenom dospěli, ale e mlady rodine s maléma děckama. Lokálka přejela neco po deváté a me všeci sme nastópile a nechale se dovizt do Slatěnic, odkuď sme se po krátké modletbě a požehnání našeho Otca Norberta směle dale na pochod. Věkově ruznorodá skupina pětadvaceti nadšencu, dobře zvládla traso přes Slatěnice a „po žloté“ stópala směle navrch zalesněnym upatim Velkyho Kosiřa. Kdež sme vlezle do lesa, tak větr a dišť nájednó přestal. Ani nevim kolekrát sme po trase „rozložele véškové tábor,“ abesme si veměnile tekoty vzorke svéch vépěstku a srovnale tak tempo dospěléch a děcek. Pro většeno pótniku bel tento véšlap premiéró. A e kdež sme neměle žádnyho horskyho barda, šťastně sme dorazele na ten névětši krtičenec na Hané – na Kosiř.

                A jaky překvapeni nás čekalo? Nebe se vejasnilo, najednó belo modry a po špatnym počasí ani památke. Slonečko nám přilo a svitilo e pře opékání špekáčku. Hanácké Mont Blanc je křižovatkó pótniku – je to místo ledskéch setkáni, a tak sme take měle možnosť se setkat eště s dalšíma pótnikama. Motletba vedená Otcem Norbertem a zpěv kolede „Narodil se Kristus Pán“ důstojně zakončele naše pobeti na vrcholo Velkyho Kosiřa. Na zpátečni cestě sme se šle poklonit a vzdat česť Panence Marii, kerá stoji nad dědinkó Čeche pod Kosířem.

                No a potom sme se ož obirale  dom. Prošle sme e nekery dědine jako třeba Lhota pod Kosiřem, Keničke, Lodeřov, Střižov až do véchozi dědine do Náměšťa.

                Přes všecke nepřizně počasí se vélet náměšťskéch farniku podařel. Rozešle sme se do svéch chalópek s dobrym pocitem a dobró náladó, že sme dale základ nové tradice.