Vánoční aktivity na Bouzově

24.12.2013 12:43

Farnost Bouzov Vás srdečně zve

OTVÍRÁNÍ  JESLIČEK
v úterý 24. prosince v 14:00 hod
v bouzovském kostele

Přijďte se podívat, jak to vlastně bylo, když se narodil Ježíšek. Můžete si poslechnout a třeba i zazpívat známé koledy. Vypněte plotnu, zhasněte televizi a pojďte mezi nás.

Krátkou jesličkovou hru si pro vás připravily děti z bouzovské farnosti.

Všechny děti si budou moci postavit svou figurku do Betléma.

 

Mše svatá za arcivévodu Evžena
Římskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).
Mše svatá bude sloužena v neděli 29.12.2013 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 10:30hod.
Při mši svaté zazní Rybova Česká mše vánoční (Hej mistře)!

 

TŘÍKRÁLOVÝ  KONCERT

v režii rodiny Kolčavové z Dubicka,
který se bude konat
v radničním sále obce Bouzov

v neděli 5. ledna 2014 v 17:00 hodin.

Přijďte si prodloužit vánoční čas poslechem krásné hudby.