Svatojánská pouť, Farnost Luká

23.06.2015 11:08

Římskokatolická farnost Luká si Vás dovoluje pozvat na:

SVATOJÁNSKOU POUŤ 2015,
neboli oslavu patrocinia farního kostela sv. Jana Křtitele.
Program:
Sobota 27. června    od 19 hod. Slavnostní nešpory, eucharistická adorace
Neděle 28. června    od   8 hod. Slavnostní mše sv. ke cti sv. Jana Křtitele
                              od 15 hod. Svátostné požehnání, odpolední koncert