SVÁTEK SVATÉ KUNHUTY

25.03.2013 13:13

    Minulý rok přinesl do duchovního a společenského života náměšťské farnosti mnoho změn a novinek. Mezi ně patří také slavení Patrocinia – tedy zasvěcení místního kostela. Jeho patronkou je Sv. Kunhuta, manželka římského císaře Jindřicha II. žijící na přelomu 10. a 11. století. Kunhuta, aby dokázala svou nevinu, se podrobila Božímu soudu - přešla bosýma nohama po 15 rozžhavených radlicích, a to bez jediné popáleniny. Tento zázrak, ale i život a ctnosti Svaté Kunhuty jsme si připomněli během oslav výročí jejího úmrtí, které připadá na 3. březen.

    Strohou a zádumčivou atmosféru probíhající postní doby rozjasnila 2. a 3. března jemná výzdoba kostela a slavnostní ráz mší umocněný oslavnými žalmy a vůní kadidla. Program oslav se skládal ze sobotní mše, kterou sloužili společně P. Norbert a P. Metoděj a sobotních nešpor. V neděli pokračoval bohoslužbou a podvečerní tichou adorací. Do oslav se tentokrát zapojily také děti, které pro Sv. Kunhutu vyrobily k jejímu svátku dárek v podobě papírových květin.

    Jako upomínku na patronku náměšťského kostela si mohli účastníci mší zakoupit perníkové radlice a přispět tak na opravu chrámových varhan. A co se po oslavách stalo se zmiňovanou květinovou výzdobou kostela? Bílé růže, jimiž byl kostel zkrášlen, rozdal Otec Norbert po skončení nedělní mše přítomným ženám a dívkám. Každá z nich si tak s sebou domů odnášela připomínku Sv. Kunhuty, mimo jiné i patronky dětí, nemocných a také všech žen.

    Pokud jste letos na svátek Sv. Kunhuty zapomněli, poznačte si 3. březen do kalendáře a přijďte příští rok! ;-)