Slavnost Těla a Krve Páně - slavnost Božího Těla

03.06.2015 16:03
Farnost Bouzov srdečně zveme:
9:30 - mše svatá
10:30 - Božítělový průvod obcí se zastávkou u čtyř oltářů a požehnáním obci a jejím obyvatelům.