Pozvánka na Sousedské posezení

02.05.2016 22:48

Dovolujeme si vás
co nejsrdečněji pozvat na

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

u příležitosti DNE MATEK
a POUTI KE SV. GOTHARDOVI

Náměstí obce Bouzov
dne 8. května od 15.00 hod.