Pozvánka na poutní mši sv. ke svatému Gothardovi

25.04.2012 22:52

Dovolte nám abychom vás co nejsrdečněji pozvali na tradiční pouť ke sv. Gotharovi:

neděle 6.května 2012, kostel sv. Gotharda, Bouzov.

Slavnost započne slavnostním průvodem z náměstí obce ke kostelu.