Pozvánka na mši sv. za arcivévodu Evžena, obnovitele Hradu Bouzov

27.12.2014 09:53

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na slavnostní bohoslužbu slouženou u příležitosti 60. výročí úmrtí 

arcivévody

Evžena Habsburského,
velmistra Řádu německých rytířů,

obnovitele hradu Bouzova.

 

Kostel sv. Gotharda, Bouzov
neděle 28.12.2014, 10:45hod.

 

Liturgii doprovodí:
Sbor: Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský sbor Olomouc, řídí Jan Gottwald
Varhany: Jiřina Navrátilová a Jan Gottwald
Ordinarium: Josef Nešvera (1842-1914): Missa Sancti Theodori, op. 67
Proprium: Josef Srnka (1907-1982): Koleda, Adolphe Adam (1803-1856): Cantique de Noel a další.

 

Celý článek...