Povýšení sv. Kříže - ohlédnutí

29.09.2012 21:19

 

Dne 15.9. proběhla ve farním kostele sv. Gotharda na Bouzově slavnost Povýšení sv. Kříže spojená s požehnáním obnoveného věžního kříže. Věžní kříž byl zničen vichřicí, která jej poškodila tak, že musel být sundán a zajištěna jeho oprava. Na slavnost přijala pozvání řada významných hostů – starostové a duchovní správci z okolních obcí a farností, zástupci z ostatních rytířských řádů atd. Poděkování na tomto místě patří sponzorům a dárcům, díky nimž se podařilo dílo zafinancovat. Obec Bouzov přispěla částkou 20tis. Kč, familiáři Německého řádu 15tis. Kč, soukromé dary farníků a sbírky 5tis. Kč. Veliké Pán Bůh zaplať!!

 

Zpráva z tisku: zpravodajstvi.sumpersko.net

Fotogalerie: Povyseni_sv._Krize_-_Bouzov_15.9.2012