Pouť ke sv. Máří Magdaleně, Bouzov

17.07.2012 13:07

 

V neděli 22.7.2012 se koná tradiční pouť ke sv. Máří Magdaleně.

Mše svatá bude sloužena v 9:30hod a bude obětována za zemřelé bouzovské kněze.

V kostele sv. Gotharda mše svatá nebude. Kostel sv. Marie Magdalské je filiální hřbitovní kostel asi 500m za obcí Bouzov směrem na Hvozdečko.

Během pouti je možno získat plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek (účast na pouti, svátost smíření, svaté přijímání).