Pontifikální mše sv. ke 100 výročí narození rodáka Mons.Františka Vaňáka

28.06.2016 21:56

    

 

U příležitosti výročí 100 let od narození a přijetí svátosti křtu
Mons. ThDr. Františka Vaňáka,
arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského,
   rodáka z Vojtěchova a farníka z Luké,
si Vás Římskokatolická farnost Luká dovoluje pozvat na
Pontifikální mši svatou
ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Luké
v sobotu 2. července 2016
od 11 hodin.

Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký.
Jménem celé farnosti zve P. Norbert Jan Maria Hnátek OT, farář v Luké.