Patrocinium kostela sv. Kunhuty v Náměšti na Hané

04.03.2016 11:31

 Římskokatolická farnost Náměšť na Hané

si Vás dovoluje pozvat na

PATROCINIUM 2016

Oslavu patronky farního kostela sv. Kunhuty.

 

 

 

 

PROGRAM:
   Sobota 5. března: 
   16.30 hod.: Mše svatá ke cti sv. Kunhuty spojená se slavnostními nešporami.

 

   Neděle 6. března:

   15.00 hod.: Litanie ke sv. Kunhutě a svátostné požehnání.