Oslava výročí zlaté svatby - Farnost Bouzov

01.01.2015 20:08

Na den sv. Silvestra 31.12. se bouzovští farníci měli možnost účastnit velmi milé a vzácné oslavy. V deset hodin dopoledne byla v chrámu sv. Gotharda sloužena děkovná mše svatá u příležitosti zlaté svatby, tedy 50-ti let společného života manželů Zdenka a Jarmily Nejedlých z Hvozdečka. 

Slavnost provázela milá atmosféra.

Manželům Nejedlím přejeme stejně jako dlouhá řada gratulantů po mši svaté, Boží požehnání do dalších let a velkým Pán Bůh zaplaž za vše co v tomto světě konají.

Jejich manželské soužití a příklad je nám příkladem hodným k následování.

 

Fotogalerie...