OSLAVA SVÁTKU SV. KUNHUTY - PATRONKY FARNÍHO KOSTELA V NÁMĚŠTI NA HANÉ

11.03.2012 19:15

 

    Dne 3. března má svátek v katolickém kalendáři sv. Kunhuta. Měli bychom tedy slavit posvícení – hody, jenže tento den připadá do období půstu. Z tohoto důvodu byla patronka našeho kostela v Náměšti na Hané po léta opomíjená, ovšem letos se sv. Kunhuta dočkala.

    S nápadem a podnětem k oslavě přišel Otec Norbert. Tomuto svátku samozřejmě předcházely přípravy, úklid kostela, květinová výzdoba, pečení perníků, zkouška zpěvů… atd.

    Oslava byla naplánovaná na dva dny. Zahájili jsme ji sobotní slavnostní mší svatou, po které ještě následovaly slavnostní nešpory. Mši svatou vedl P. Norbert spolu P. Metodějem. Pozvání přijal i Lubomír Macek s rodinou – familiář Německého řádu z Bouzova.

    Kostel byl skromně vyzdoben bílými květy - na znak nevinnosti sv. Kunhuty, schola zpívala slavnostní žalmy a vše bylo ještě umocněno okuřováním kadidlem při mši svaté.

    Po skončení mše svaté pozval Otec Norbert všechny farníky a pozvané hosty na faru, kde jsme mohli okusit malé občerstvení.

    V neděli oslava pokračovala zase mší svatou se všemi slavnostními prvky určenými pro tento den. Na památku této slavnosti dostali farníci obrázek sv. Kunhuty a všechny ženy a dívky, které se zúčastnily příprav, dostaly od Otce Norberta bílou růži jako poděkování.

    Po skončení každé mše si mohli návštěvníci kostela koupit perníkovou radlici. Ta má symbolizovat těžkou zkoušku, které byla sv. Kunhuta za svého života vystavena, aby dokázala svou pravdu a nevinnost. Finanční výtěžek z  prodeje perníků bude použit na opravy kostela.

    Podle ohlasů věřících byla tato slavnost velmi zdařilá a bude jen na nich, jestli se bude příští rok opakovat.


Hel. Bui.