Ohlédnutí za poutním zájezdem na Uhlířský vrch

25.10.2016 21:10

V sobotu 8. 10. 2016 zájemce z naší farnosti čekala pouť na Uhlířský vrch do poutního kostela Panny Marie Pomocné. Této pouti se zúčastnila spousta farníků z farností Bouzov, Luká, Měrotín, Chudobín a Náměšť na Hané. Naše cesta byla protkána několika zajímavými zastaveními.

Ještě jsme se v autobuse ani nestihli pořádně zabydlet a už tu byla první zastávka v Dlouhé Loučce. Prohlédli jsme si okolí zámku, jehož krása musela být v minulosti neskonalá, avšak v současné době je z něj bohužel ruina. Otec Metoděj nás i krátce seznámil s jeho zajímavou historií, a poté už znovu do autobusu a jedeme dál.

Za pár minut už se v dáli před námi mezi lesy začal rýsovat hrad Sovinec. Autobus zastavil v podhradí, kde stojí kostel Sv. Augustýna, v němž jsme si s otci Metodějem a Norbertem pověděli pár slov z historie kostela a jeho okolí. Zájem farníků byl také o prohlídku hradu, která se nám velmi líbila.

Nastal čas oběda a oba dva naše autobusy plné hladových účastníků zájezdu míří směrem k Rýmařovu, kde jsme si vychutnali výborný oběd v místní restauraci Pivovar. Po vydatném obědě naše cesta pokračovala směrem k hlavní části pouti, tedy na Uhlířský vrch.

Kostel Panny Marie Pomocné na nás volal už z dálky svými bílými oprýskanými zdmi. Cesta ke kostelíku je lemována krásnou, ze dřeva vyřezávanou, křížovou cestou, kterou jsme si prohlédli jen z autobusu, protože venku přece jen vládnul studený a vlahý podzim.

Celá naše pouť byla završena mší svatou, kterou celebrovali P. Metoděj Radomír Hofman OT, vikář velmistra a farář na Bouzově, P. Dariusz Cecerski OT, provinciál a farář v Bruntále, P. Th.Lic. Norbert Jan Maria Hnátek OT, farář v Náměšti na Hané. Během bohoslužby jsme pak odhalili šťastnou i smutnou historii tohoto kostela. Po skončení mše nás už čekala jen dlouhá cesta domů.

Pouť se nám velmi líbila a těšíme se na další farní výlety.

Nikola Vařeková