Mše svatá za arcivévodu Evžena 20.5.2012

06.05.2012 21:51

V neděli 20.5. 2012 v 9:15 bude na Bouzově sloužena mše svatá za velmistra Řádu německých rytířů arcivévodu Evžena Habsburského, obnovitele Hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka.

Arcivévoda Evžen se narodil 21.5.1863 v Židlochovicích u Brna. Zemřel 30.12.1954 v Meranu v severní Itálii.

 Největším stavitelským počinem velmistra Evžena mezi jinými byla právě náročná rekonstrukce hradu Bouzova. K rozsáhlé rekonstrukci Bouzova byl přizván mnichovský profesor architektury Georg Joseph von Hauberrisser a rekonstrukce hradu měla pozitivní dopad i na místní obyvatelstvo, které se rovněž účastnilo rozsáhlých prací. Bouzov se stal centrem znovuobjevených ideálů řádového rytířstva a velmi citlivou symbiózou dávných tradic s nastupujícím vědecko-technickým věkem...