Mše svatá za arcivévodu Evžena

06.05.2014 22:33

FAMILIÁŘI NĚMECKÉHO ŘÁDU a 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BOUZOV INKORPOROVANÁ NĚMECKÝM ŘÁDEM

si vás dovolují pozvat na slavnostní bohoslužbu slouženou za

 

ARCIVÉVODU
EVŽENA HABSBURSKÉHO

58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele
hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka
(*21.5.1863 +30.12.1954).

 

MŠE SVATÁ BUDE SLOUŽENA
V NEDĚLI 18.5.2014 V 10:45HOD.
V KOSTELE SV. GOTHARDA NA BOUZOVĚ.

 

PO MŠI SVATÉ AUTORSKÉ PROMÍTÁNÍ FILMU EUGEN
P.NENKOVSKÝ / C.ŠTIPL