Mše svatá za arcivévodu Evžena

20.12.2012 22:08

Římskokatolická farnost Bouzov inkorporovaná Německým řádem a familiáři Německého řádu si vás dovolují pozvat na slavnou bohoslužbu slouženou za arcivévodu Evžena, 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a dobrodince přilehlého městečka (*21.5.1863 +30.12.1954).

Mše svatá bude sloužena v neděli 30.12.2012 v kostele sv. Gotharda na Bouzově, v 10:30hod.

Při mši svaté zazní Rybova česká mše vánoční (Hej mistře).

 

pozvánka