Mše svatá ke cti bl. Karla z domu Rakouského 21.10.2015

04.10.2015 14:03

Farnost Bouzov

Římskokatolická farnost Bouzov
inkorporovaná Německým řádem

 

si dovoluje srdečně pozvat 

všechny ctitele bl. císaře Karla 

k účasti na slavnostní mši svaté, 

která se uskuteční 

 

ve středu 21.10.2015 v 18:00hod. 

v kostele sv. Gotharda na Bouzově. 

 

Na závěr požehnání relikvií bl. Karla. 

 

Blahoslavený Karle, panovníku země České, 

oroduj za nás, za naše rodiny, za tuto zem! Amen