Modlitby za náš národ na přímluvu blahoslaveného Karla Rakouského

13.07.2013 13:04

bl. císař Karel I. z domu Rakouského    Poslední císař Karel Rakouský i přes všechno své úsilí o mír a snahy o zlepšení života svých národů skončil ve vyhnanství, všemi zrazený, bez prostředků s početnou rodinou. Přesto dokázal říci: „Když známe Boží vůli, je všechno dobré. Jsem vděčný našemu milovanému Bohu za všechno, co sesílá.“ Nakonec obětoval Bohu za své národy i svůj život. Při svém bolestném umírání se modlil a obětoval také za český nírod. V celém jeho křesťanském životě byla ústředním bodem modlitba jako důvěrný rozhovor s Bohem. Již od dětství i jeho provázely modlitby blízkých. V době pobytu r Karla a jeho rodičů v Šoproni prohlásila nečekaně řádová sestra Marie Vinzentia o sedmiletém Karlovi, že je nutno za něho hodně se modlit, protože se stane císařem a bude upřednostňovaným terčem pekelných sil. Tak vznikl z lidí v Karlově okolí modlitební kroužek, který se postupně rozšiřoval. Tato skupina se dále rozrostla po jeho smrti a stala se základem pozdější Modlitební ligy císaře Karla za mír mezi národy. Dne 1.6.1925 dostala Modlitební liga církevně-právní schválení jako zbožné sdružení a v roce 1938 dosáhla počtu 25 tisíc členů. Za nacismu byla zakázána a v roce 1947 obnovena. Dne 3. listopadu 1949 bylo Vatikánem oznámeno zahájení Karlova beatifikačního procesu, který Modlitební liga provázela svými modlitbami. Dne 11.9.1964 obdržela status církevního spolku a v šedesátých letech měla už 32 tisíc členů. Dne 3.10. 2004  byl císař Karel blahořečen. Mezinárodní modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy prosí za současný svět,  za návrat křesťanství do života evropských národů. V roce  2011 byla zřízena v České republice její  zemská pobočka.

    Zakladatelka modlitebního sdružení Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce, které má za úkol modlit se a obětovat za kněze, se rozhodla, že zařadí  novénu k blahoslavenému Karlovi za náš národ také jako štafetovou modlibu, tj. neustálou modlitbu několika členů. V současné době je to zároveň i šest členů.

    V rámci české Modlitební ligy modlíme se za náš národ novénu k blahoslavenému Karlovi vždy od  21. října (památný den Karla) a od 9.května (den narození Zity).

    Prosme blahoslaveného Karla za náš národ, za křesťanskou Evropu!

Případný kontakt na Modlitební ligu v ČR:  modliga@seznam.cz,
webové stránky: www.cisarkarel.cz

 

V případě, že se budete chtít zapojit do modlitebního hnutí za náš národ, informujte se u Vašeho duchovního správce a ten Vám zprostředkuje všechny potřebné informace!


Modlitby:

Blahoslavený císaři Karle,
    Ty jsi ve svém životě přijal nesnadnou službu panovníka i tíživé úkoly jako pověření od Boha a svěřoval jsi všechno své myšlení, rozhodování a jednání Trojjedinému Bohu.
    Prosíme Tě, přimluv se za nás u Boha a vypros nám důvěru a odvahu i v nejtěžších situacích našeho života, abychom neklesali na mysli, ale abychom věrně následovali Krista.
    Vypros nám milost, ať jsou naše srdce přetvořena podle Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Pomáhej nám, abychom se soucitem a s odhodláním pomáhali chudým a potřebným a neohroženě usilovali o pokoj doma i ve světě. Ať své životy v každé situaci s důvěrou vkládáme Bohu do rukou, abychom mu mohli patřit a k němu dojít jako Ty, skrze Krista, našeho Pána.

Amen. 

 

S povolením Vídeňské arcibiskupské eparchie
ze dne 18. května 2004, Z1. K787/04,  K.788/04
hlavní vikář mgr. Franz Schuster

S církevním schválením Biskupství brněnského
č.j. Ep/337/10 ze dne 12. 4. 2010

MuDr. Jana Balharová