Jubileum 2015 - BOUZOV

12.04.2015 23:19

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní bohoslužbuJubileum 2015
slouženou

 

za účasti velmistra Německého řádu
Abt. Dr. Bruno Plattera OT

pořádanou u příležitosti


825.  výročí založení Německého řádu,
50.   výročí založení institutu familiářů,
60.   výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova


Sobota 23. května 2015
10.00 Slavnostní mše svatá v kostele sv. Gotharda na Bouzově
15.00 Otevření výstavy v budově fary

 

www.jubileum2015.cz/bouzov-2015