Farní poutník - Celodenni vélet na Hostén

16.05.2012 15:06

    O přiležitosti svátko Panne Marie 8. května,  ospořádal Otec Norbert vélet na Hostén. Pozval nás, farnike  z Náměště, Lóčan, Biskopstvi a Novéch Dvoru a taky farnike z Loké, Vojtěchova, Hvozda, Ješova, Chodobina, Nasobůrek, Haňovic a Sobáčova.  Od té dobe, co sme se to dozvěděle, těšele sme se jak mali děcka!! A ti, keři na poslední chvilo odřekle, meslim, že mužó letovat. Protože me sme si póť jaksepatří ožele!

    O nás, v Náměšťo belo ráno krásny! Počasi jak vemalovany, slonečko svitilo a teploměr okazoval sednáct stopňu Celsia. Co si vic přát? K nezbetnymo vebaveni na cesto sme si každé přebalele eště balik dobré nálade, a tak ož nic nezbévalo, než se vedat na cesto. Cesta bela klidná, obihala podle pláno a najednó sme se octle na Svatym Hosténě. Otec Norbert, keré jel v drohym autobuso, nám přešil říct, jaké bode program a popřál nám přijemné deň.

    Eště dopoledne sme se zučastnile mše svaté v bazilice Nanebevzeti Panne Marie, po obědě belo požehnáni a pak sme se společně s Otcem vedale na Křížovo cesto. Tak jak řikám – póť jaksepatří !!  Každé tak muhl veslovit svoje prosbe a svěřet svoje starosti Panence Marii. Taky sme se zastavile o hrobou našeho rodáka z farnosti Loká, Otca arcibiskopa ThDr. Františka Vaňáka, kde sme se společně pomodlele a zazpívale velekonočni chvalozpěv.

    Svaté Hostén patři meze vyznamny pótni mista na Moravě a muže se chlobit spóstó památek: Nádherná bazilika Nanebevzeti Panne Marie, Vodni kapla, Jurkovičova křižová cesta, Sarkandrova kapla nebo ta starši křižová cesta v klasicistim sloho. Letos temo bode 100 let od koronovace soche Panne Marie a chestá se velká sláva a spósta dochovnich akci na podporo mariánské ucte.  Na schodech, kery k vedó k chrámo, jak kdebe se zastavil čas. Só  lemovany starobyléma krámkama s potním zbožim. Taky belo možny se podivat z rozhledne, kde se nám otevřel pohled na našo krásnó Hanó…

    Občerstveni po všech stránkách sme nastópile do autobuso a jele do Kroměřiža. Než sme navštivile  Arcibiskopsky vinny sklepe, zamiřele sme ěště do krásné Podzámecké zahrade a načerpale tak slonečka a tepla, kery na Hosténko belo jenom poskrovňo. Zahrada bela nádherná, plná barevnéch pávu a jinéch opeřencu. Viděle sme take vzácny rostlene a dřevine, maly vodni stavbe a spósto laviček pro romanticky posezeni.

    A pak ož sme sestópile do vinnyho sklipka, kde sme okoštovale nekolek vzorku vin a muhle sme si aji zazpivat s harmonikó. Kdo chtěl, muhl si nejakó to lahvinko kópit aji na doma. Večir sme se všeci v pořádko vrátile dom.

 

Hel.Bui.