Akce pro děti a mládež ve farnosti Bouzov

14.11.2013 22:52

Den arcidiecéze v Olomouci - sobota 23. listopadu 
-odjezd z Bouzova v 7:05 od školy
-od 8:30 v infostánku na náměstí vyzvednutí volných vstupenek
-mše v 10:00 hodin v chrámu
-snězení svačin z domova popř. rozchod cca na 1 hodinu (menší děti budou mít rozchod s mým dozorem)
-prohlídka Arcibiskupského paláce a pokud stihneme tak i kaple sv. Sarkandra (zdarma)
-odjezd domů v 15:50 z autobusového nádraží, 16:45 z Litovle, příjezd na Bouzov v 17:20 hodin

 

Oslava církevního silvestra (víkendovka) - 30.11. a 1.12.
-sraz na faře v 9:00 hodin
-dopolední program v tělocvičně ZŠ
-příprava oběda + oběd (větší děti)
-odpolední program
-svačina
-večerní hra okolo hradu
-večeře opékání špekáčku na farní zahradě (mohou přijít i hosté, rodiče apod.) - v případě nepříznivého počasí špekáčky i hry na faře
-nocleh v kaplance (karimatku a spacák sebou)
-budíček v 8:00 hodin
-příprava snídaně + snídaně
-9:00 odchod na mši
-po mši balení a úklid na faře a odchod domů

 

Prosím o potvrzení účasti na  Arcibiskupském dni a církevním Silvestru na foltasovic@seznam.cz nebo na tel.č. 725 611 928. Potvrzenou účasti dětí potřebuji nejpozději do pátku 22.11. z důvodu nákupu jídla na víkend. Strava na víkendové akci bude částečně hrazena z finančních prostředků farnosti Bouzov.
Na všechny se těší Marcela Foltasová


Den arcidiecéze – sobota 23. 11. 2013
Hlavním bodem programu bude slavnostní mše svatá, které bude v olomoucké katedrále sv. Václava od 10.00 hodin předsedat arcibiskup Jan Graubner a spolu s ním bude koncelebrovat světící biskup Josef Hrdlička. „K této bohoslužbě na závěr Roku víry srdečně zvu všechny věřící, abychom společně vyznali víru a také oslavili 950. výročí obnovení moravského biskupství a děkovali tak Bohu za nesčetné milosti, které lidem na Moravě dal,“ říká arcibiskup Graubner.
Odpoledne mezi 13.00 a 15.30 hodinami se pak věřící mohou rozejít do otevřených církevních objektů, kde budou připraveny tři druhy programových nabídek. „K prohlídce bude otevřena jak katedrála a ostatní olomoucké kostely, tak také budovy Arcibiskupského paláce a kurie, Arcidiecézního muzea, Sarkandrovy kaple se zachovalým mučícím nástrojem či teologické fakulty,“ vyjmenovává biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas.
Souběžně bude probíhat také množství prezentací, zájemcům se představí například charita, Maltézská pomoc, řada církevních škol všech stupňů či arcidiecézní centra pro rodinný život, pro mládež a pro katechezi. „Všichni zmiňovaní budou mít pestře připravený program, který bude jakousi ochutnávkou toho, co ve své činnosti dělají,“ vysvětluje P. Bulvas.
Třetí možností je pak podle něj využít příležitosti ke ztišení a modlitbě. „K moderované adoraci bude otevřena kaple sv. Anny vedle katedrály, v kostele sv. Mořice zase bude probíhat četba Božího slova doprovázená hudbou,“ říká biskupský delegát.
Celodenní program bude zakončen společnou adorací a svátostným požehnáním od 16.00 hodin v katedrále. „Po celý den bude dále otevřen farní dům se zázemím pro rodiče s malými dětmi, pro všechny účastníky bude připraveno malé občerstvení a teplý čaj a každý také při příchodu dostane brožurku s potřebnými informacemi i písněmi k bohoslužbám,“ dodává P. Bulvas a uzavírá: „Toto setkání bude všechny příležitostí, jak prožít den ve víře spolu a věřím, že pro mnohé také velkým obohacením o to, co zažijí v připraveném programu.“